giỏ hàng

Giỏ hàng

[0] sản phẩm
Tủ lạnh Panasonic ngăn đá trên
 • Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-BA228PSVN 188 lít 2 cửa

  Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-BA228PSVN 188 lít 2 cửa

  89,900,000 VND

  5,990,000 VND  

 • Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-BA188PSVN 167 lít 2 cửa

  Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-BA188PSVN 167 lít 2 cửa

  7,990,000 VND

  5,590,000 VND  

 • Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-BA178PSVN 152 lít 2 cửa

  Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-BA178PSVN 152 lít 2 cửa

  6,990,000 VND

  5,290,000 VND  

 • Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-BL267PSVN 238 lít 2 cửa

  Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-BL267PSVN 238 lít 2 cửa

  7,990,000 VND

  6,990,000 VND  

 • Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-BL347PSVN 303 lít 2 cửa

  Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-BL347PSVN 303 lít 2 cửa

  9,990,000 VND

  8,690,000 VND  

Chủ TK: Nguyễn Trung Phong