giỏ hàng

Giỏ hàng

[0] sản phẩm
Tủ lạnh Panasonic cao cấp
 • Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-F681GT-X2 657 lít 6 cửa

  Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-F681GT-X2 657 lít 6 cửa

  93,450,000 VND

  81,990,000 VND  

 • Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-F510GT-X2 489 lít 6 cửa

  Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-F510GT-X2 489 lít 6 cửa

  52,990,000 VND

  44,990,000 VND  

 • Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-F610GT-X2 588 lít 6 cửa

  Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-F610GT-X2 588 lít 6 cửa

  63,890,000 VND

  58,990,000 VND  

 • Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-F610GT-N2 588 lít 6 cửa

  Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-F610GT-N2 588 lít 6 cửa

  62,990,000 VND

  55,990,000 VND  

 • Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-F510GT-N2 489 lít 6 cửa

  Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-F510GT-N2 489 lít 6 cửa

  49,990,000 VND

  41,990,000 VND  

Chủ TK: Nguyễn Trung Phong